درگاه اقتصادی

Search
Close this search box.

صنعت

محدوده های سرمایه گذاری

  • کلیه های شهرک های صنعتی محدوده منطقه آزاد ماکو
  • تمامی اراضی با رعایت ضوابط طرح جامع
  • محدوده روستای قره ایاق (سایت صنایع انرژی بر)
ورود