Endüstri

Yatırım Alanları

  • Tüm Maku Serbest Bölgesi Sanayi Yerleşkeleri
  • Kapsamlı Plan Kuralları düşünülerek Tüm Arazi
  • “Gare Ayag” Köyü Alanında (Yüksek Enerji Kullanan Endüstri Alanı)
Giriş