Turizm

Yatırım Alanları

  • Gare Haç Turistik Bölge
  • Gajut Turistik Bölge
  • Rend Turistik Bölge
  • Aras Baraj Göleti Kıyıları
  • Baron Baraj Göleti Kıyıları
  • Şot Kaplıca Suyla Tedavi Kompleksi
  • Konaklama ve Eğlence Merkezi tesisi amacıyla; Maku, Şot, Poldaşt ve Bazargan Kent bölgesi iç alanları arazileri
  • Bölge Turistik Hedef Köyleri; Kosaj, Gare Haç, Bahçe Cug, Sangar, Rend, Çavgun, Huk, Hasun, Purnak, Aras Yerleşkesi
Giriş