Lojistik ve Taşımacılık

Projeler

  • Taşımacılık Yerleşkesi ve Mehvar-e Talayi Lojistik Ambarlarının Ortak Projesi 2. Etap
  • Çeşme Sorayya yönünden, İran-Türkiye Demiryolu bağlantı inşaatını tamamlma etütleri
  • Maku Serbest Bölgesi Lojistik Yerleşkesi Kapsamlı Planı’nın etüdü
  • Sınır Hinterlant Alanı Kapsamlı Düzenleme Planı etüdü
  • Yol Bakım ve Geçit Ücertlerinin değerlendirilmesi ve Bölge’de Yol Altyapıları Kullanım Yönetimi etüdü
  • Yeni Nesil Lojistik Şirketlerinin; Şekillenmesi, Hata Tespiti ve Güçlendirilmesi çalışmaları
  • Akıllı Taşımacılık Sistemlerinin Geliştirme Olanakları çalışması
  • Serbest Bölge Kurumu önde olarak, Taşımacılık ve Lojistik alanında Elektroniki şekilde Ruhsat verme işlemlerinin yerleştirilmesi ve yöntemlere tekrar düzenleme getirilmesi
  • Maku Serbest Bölgesi Kurumu 1 numaralı Lojistik Merkez Antrepoları Kapasite arttırılması, Mekanizasyonu ve İyileştirme yapılması
  • İran Gümrük’ünü sınır girişlerinden, Lojistik Yerleşkesi alanına naklettirme uygulama planlarının hazırlanması ve etüdü
Giriş