درگاه اقتصادی

لجستیک و حمل و نقل

پروژه ها

  • فاز 2 پروژه مشارکتی شهرک حمل و نقل و انبارهای لجستیکی محورطلائی
  • مطالعات تکمیلی احداث اتصال ریلی ایران – ترکیه از مسیر چشمه ثریا
  • مطالعات طرح جامع دهکده لجستیک منطقه آزاد ماکو
  • مطالعات طرح جامع ساماندهی محدوده پس کرانه مرزی
  • مطالعات ارزیابی درآمد و هزینه های راهداری و مدیریت بهره برداری زیرساخت های جاده ای در منطقه
  • مطالعات شکل گیری، عارضه یابی و توانمندسازی شرکت های لجستیک نسل جدید
  • مطالعات امکان سنجی توسعه سیستم های هوشمند حمل و نقل
  • باز مهندسی و تدوین رویه ها و استقرار فرایندهای صدور مجوزهای حوزه حمل و نقل و لجستیک بصورت الکترونیکی با محوریت سازمان منطقه آزاد
  • بهسازی، مکانیزاسیون و افزایش ظرفیت انبارهای مرکز لجستیک شماره 1سازمان منطقه آزاد ماکو
  • مطالعات وتهیه طرح اجرایی انتقال گمرک ایران ازمبادی مرزی به محدوده دهکده لجستیک
ورود