درگاه اقتصادی

Search
Close this search box.

معدن و صنایع معدنی

مراکز و زیرساخت ها

  • شهرک سنگ و صنایع سنگین
  • واحد های فراوری سنگ های تزئینی
  • شکل گیری خانه معدن منطقه آزاد ماکو
ورود