درگاه اقتصادی

Search
Close this search box.

صنعت

پروژه ها

 • شرکت پتروشیمی پردیس آذربایجان
 • شرکت سیمان مهر ماکو
 • نساجی سپید گلبرق
 •  فروآلیاژ کابی آلیاژ
 • شرکت بیابان ماشین پارس
 •  نیروگاه گلبرق
 • نیرو ترانسفور صبا
 • شرکت سالارتجارت
 • شرکت آریا ورنا
 • سجاد اصغرازده (سوختهای زیستی، بیودیزل)
 • صنعت فرسازان ماکو
 • شرکت بسپار فوم هشتی
ورود