Turizm

Kapasiteler

Uygun İş ve Meslek alanlarına sahip olmanın yanısıra Kadim ve köklü Tarihle birlikte, Gani Kültürel Miras ve belirgin Ekoturizm cazibeleri, az rastlanan Doğal ve Tarihi cazibeler ve Sağlık Turizmi, Alışveriş ve Ticaret Turizmi dikkate alınarak İç ve Dış Turizmi Geliştirme gerekliliği; Maku Serbest Bölgesi imkanlarından sadece bir kaçıdır. Bu Bölge, yüksek Turizm Potansiyellerine sahip olmakla; yatırıma ve daha fazla turist çekmek amacıyla, uygun altyapıları temin etmeye ihtiyaç duyar. Maku Serbest Bölgesinde, Turism Alanında yatırım yapma potansiyellerini altta belirtilen üzere saymak mümkündür:

  • Hotel ve İkametgah Tesisleri Yapımı: Maku Sarbest Bölgesinde gün geçtikçe artan turistler nedeniyle, Hotel ve çeşitli İkametgah Tesisleri inşa etme ihtiyacı artmış ve dolayısıyla bu alanlarda yatırım yapma fırsatlarının geliştiğini göstermekte.
  • Özel iklim koşulları gözönünde bulundurularak (Bölge’nin 4 Mevsim yaşaması açısından); Yurt İçi ve Uluslararası Spor Karşılaşmalarına uygun Stadyum ve Spor Alanları oluşturmak için istisnaîi fırsatların mevcüt olması
  • Alışveriş, Eğlence ve Hobiler için çok amaçlı Mal ve Kompleksler: Maku Serbest Bölgesindeki tarihi ve doğa cazibeleri; Belki tek başlarına turistlerin bölgeye yolculuk nedeni için yetmeyebilir. Bu aradaysa modern turistik tesislerin eksikliğini de hissetmek mümkün. Bu eksikliği anlama; Maku Serbest Bölgesinde, Modern Eğlence Alanları ve Alışveriş Komplekslerinin gelişimi adına yatırım ve Özel Sektörün ortaklığıyla yapılacak projelere alan yaratılmış olsun.
  • Su ve Sahil Eğlenceleri: Maku Serbest Bölgesinde, irmaklar ve büyüğünden küçüğüne çoklu barajların varlığıyla Su ve Sahil Eğlenceleri için kayda değer avantaja sahiptir. Aras sınır Irmağı, Zangmar Irmağı, Barom Barajı, Aras Barajı, Şehit Ganbari Barajı, Gigac Barajı vb. doğal veya yapay alanlar kendine özgü avantajlar yaratarak, her yıl bir çok ilgili kişiyi kendine çektiği gibi benzersiz turistik cazibeler için temel oluşturmakta ve özellikle Kayıkçılık ve Balıkçılık, Motorlu ve Motorsuz Su Sporları, Jetski, Su Motosikleti, Su Paraglayderi, Ekoturizm, Keşif ve Macera Çalışmaları  gibi Dinlence-Eğlence Çalışmaları için çoklu yatırım potansiyeline sahiptir.
  • Sağlık Turizmi: Sağlık ve Tedavi amaçlı yolculuklar Turizm sektörünün kazançlı branşlarından sayılır ve genellikle Kolay Ulaşılabilirlik, Düşük Tedavi Ücreti, Teknoloji ve İmkanların iyi düzeyde olması ve Becerikli Doktorların varlığı bu konuda kilit nedenlerdir. Maku Serbest Bölgesi; özel durumu ve Türkiye Cumhuriyeti ve Özerk Nahcivan Cumhuriyeti’yle olan sınırdaşlığı, uygun hava durumları ve Yazlık Köyleriyle, Su bazlı Tedaviler için Termallerin varlığı ve aynı zamanda Tıp ve Tedavi İmkanlar ve Altyapılarının iyileştirilmiş olmasıyla; Sağlık Turizmi için işaret edilecek önemli noktadır.
  • Olanaklar, Yatırım ve İş Aletlerinin teminiyle; El Sanatları, özellikle köylerde Halı ve Kilim Dokuma sanatlarına yönelik geliştirme imkan ve potansiyeli mevcuttur.
Giriş