درگاه اقتصادی

Search
Close this search box.

لجستیک و حمل و نقل

مراکز و زیرساخت ها

فرودگاه بین المللی منطقه آزاد ماکو
  • مساحت عرصه این فرودگاه ۳۲۵ هکتار
  • ۸۰۰۰ متر مربع کل ترمینال اصلی
  • حجم سرمایه گذاری : ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال
راه های مواصلاتی زمینی

انبارها

تیرپارک ها

پایانه های مسافری

شرکت های حمل و نقل

تعداد ناوگان

تشکل های صنفی حوزه حمل و نقل

ورود