درگاه اقتصادی

لجستیک و حمل و نقل

سامانه ها

 

 

در اجرای ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز تأکیدات مقامات نظام مقدس جمهوری اسلامی مبنی بر ارسال اطلاعات انبارهای موجود در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، ازسوی دبیرخانه مناطق آزاد سامانه ای به آدرس  wms.freezones.ir  استقرار و معرفی گردیده است و مدیریت لجستیک و حمل و نقل حسب تکلیفی که برعهده داشته است ضمن استقرار کارشناسان در شهرک صنعتی اطلاع رسانی و هماهنگی با کلیه واحدهای مشمول دارای انبار اعم از واحدهای تولیدی و صنعتی، تعاونی های مصرف و روستایی، مرغداری، دامداری و … در سطح منطقه آزاد اقدام نموده است که در حال حاضر تعداد 466 واحد انبار در سامانه ثبت نام نموده اند که از این تعداد  437 انبار تایید شده و تعداد 29 انبار در لیست انتظار برای تایید قرار دارند.

  • سامانه کنترل و مدیریت ترافیک ناوگان باری محدوده مرزی – (در حال تکمیل…)

 

 

یکی از مشکلاتی که در چند سال گذشته در روند صادرات کالا از مرز بازرگان وجود داشته، ترافیک کامیون های خروجی از مرز و تشکیل صف های چند کیلومتری جهت خروج از کشور بود. به منظور حل این مشکل تیرپارک های کامیونی و زیرساخت های مربوطه مثل تیرپارک آناوطن و محور طلایی در مزر بازرگان با مشارکت و راهبری سازمان منطقه آزاد ماکو ایجاد شد. جهت نوبت دهی به کامیونهای مستقر در این تیرپارک ها و استقرار مناسب در صف خروجی اقدام به استقرار و ایجاد سامانه کنترل و مدیریت ترافیک ناوگان باری محدوده مرزی شد. این سامانه قابلیت پذیرش همزمان کامیون از تیرپارک­های مختلف به صورت هماهنگ و یکپارچه را داشته و نوبت دهی به صورت سیستمی و با حداقل دخالت عامل انسانی به صورت آنلاین با قابلیت پایش لحظه ای ارائه می دهد. در این سامانه خروج صحیح و جلوگیری از هر گونه تخلف (خروج بدون نوبت) مد نظر قرار گرفته و یک رکن اساسی محسوب می شود.

زیرسیستم های این سامانه عبارتند از:

  • زیر سیستم تیرپارک
  • زیر سیستم گیت کنترل
  • زیر سیستم مدیریت و هسته نوبت دهی
  • پنل مدیریت نوبت دهی
  • وب سایت سامانه نوبت دهی جهت مشاهده رانندگان

هریک از سامانه های فوق الذکر مستقل از یکدیگر در جریان می باشند.

ورود